A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Deklaracja Brukselska

My, obywatele Europy, niniejszym potwierdzamy nasze wsp�lne warto�ci. Nie wywodzimy ich z jednej kultury ani tradycji, lecz ze wszystkich kultur, kt�re wsp��tworz� wsp��czesn� Europ�.


Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

Creative Commons BY-NC-ND logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License