A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Deklaracio de Bruselo

�    Ni, la homoy de Europo, chi tiel asertas niayn komunayn valoroyn. Ili estas bazitay ne sur unuopan kulturon au tradicion sed estas fonditay en chiu el la kulturoy kiuy konsistigas modernan Europon.

�    Ni asertas la valoron, dignon kay autonomion de chiu individuo, kaj la rayton de chiu al la pley eblan liberecon akordigeblan kun la raytoj de aliay. Ni subtenas demokration kay homajn raytojn kay celas la pley eblan evoluigon de chiu homo.

�    Ni agnoskas nian devon prizorgi la tutan homaron inkluzive de estontay generacioy, ka y nia dependeco sur kay respondeco por la natura mondo.

�    Ni asertas la egalecon de viroy kay virinoy. Chiuy homoy senrigarde al raso, origino, religio au kredo, lingvo, genro, seksa emo au kapablo havu egalan traktadon rilate la lejaron.

�    Ni asertas la rayton de chiuy adopti kay sekvi religion au kredon de sia prefero. Sed la kredoy de iu ayn grupo ne estu uzatay por limigi la raytoyn de aliay .

�    Ni tenas ke la shtato restu neutrala en aferoy de religio kay kredo, favorante neniun kay diskriminaciante kontrau neniu.

�    Ni tenas ke persona libereco estu kombinata kun socia respondeco . Ni serchas krei yustan socion bazitan sur racio kay kompato, en kiu chiu civitano estas ebligita ludi sian plenan rolon.

�    Ni subtenas kay tolerecon kaj liberon de esprimado.

�    Ni atestas la rayton de chiu al malferma kay inkluziva edukado .

�    Ni forzhetas timigadon, perforton kay inciton al perforto en la daurigado de disputoy, kay tenas ke konfliktoy estu solvitay per negociado kay per lejay rimedoy.

�    Ni subtenas liberecon de enketo en chiu sfero de homa vivo, ka y la aplikadon de scienco en la servo de homa bonstato. Ni celas uzi la sciencon kreive, ne detruive.

�    Ni subtenas artan liberecon, estimas kreivecon kay imagadon, kay agnoskas la transforman forton de arto. Ni asertas la gravecon de literaturo, muziko, kay la viday kay aktoray artoy por persona evoluo kaj plenumo.

Farita la 25-an de marto 2007, la 50-a datreveno de la Traktato de Romo kay la fondo de Europa Unio.


Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

Creative Commons BY-NC-ND logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License