A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Verklaring van Brussel

Wij, het volk van Europa, bevestigen hiermee onze gemeenschappelijke waarden. Deze zijn niet geworteld in ��n enkele cultuur of traditie maar gebaseerd op alle culturen van Europa.

Vastgesteld op 25 maart 2007, zijnde de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome en de oprichting van de Europese Unie.


Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

Creative Commons BY-NC-ND logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License