A VISION FOR EUROPE

HOME   THE DECLARATION   THE VISION    THE LAUNCH    TRANSLATIONS   SIGNATORIES

Брюкселска декларация

Ние, гражданите на Европа, с тази Декларация заявяваме своите общи ценности. Те не почиват на една единствена култура или традиция, а се коренят във всички култури, които формират съвременна Европа.

Изготвена на 25 март 2007 г. деня на 50-годишнината на Договора от Рим и основаването на Европейския съюз.


Copyright © 2007 Committee for A Vision for Europe

Creative Commons BY-NC-ND logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License