Брюкселска декларация

Ние, гражданите на Европа, с тази Декларация заявяваме своите общи ценности. Те не почиват на една единствена култура или традиция, а се коренят във всички култури, които формират съвременна Европа.

Изготвена на 25 март 2007 г. деня на 50-годишнината на Договора от Рим и основаването на Европейския съюз.